นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

Bettingtop10 ให้ความเคารพแก่สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักดีว่าผู้ใช้งานคาดหวังให้ทางเว็บไซต์เก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งาน (“ข้อมูล”) ที่ได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) อย่างเหมาะสม เราจึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา (“นโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนี้

การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข โดยจะถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของอุปกรณ์ เราอาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้หลายประเภท ดังรายการต่อไปนี้ ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการจำกัดประเภทเพียงรายการนี้

ประเภทของคุกกี้วัตถุประสงค์
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Necessary Cookies)
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของเว็บไซต์ เช่น การลงชื่อเข้าใช้ก่อนรับชมเนื้อหาบางส่วน เว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถทำงานได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้ประเภทนี้ อย่างไรก็ดี คุกกี้ประเภทนี้จะไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านได้เลย
คุกกี้ประสิทธิภาพ
(Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ทำให้เราสามารถเก็บสถิติได้หลายประเภท อาทิเช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ลิงก์ที่นำพาผู้ใช้งานมายังเว็บไซต์ ซึ่งสถิติเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าผู้ใช้งานแต่ละท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราในลักษณะอย่างไร ได้รับทราบว่าหน้าเว็บใดเป็นที่นิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด การเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีการระบุตัวตนของท่านแต่อย่างใด ทั้งจะช่วยให้เว็บไซต์สามารถพัฒนาเพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้น หากท่านไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่ทราบว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์หรือไม่ ใช้งานเว็บไซต์เมื่อใด และจะไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ได้

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

ในบางกรณี Bettingtop10 จะใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ด้วย โดยบุคคลที่สามเหล่านี้จะเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ เช่น Google Analytics ซึ่งให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับรับการไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่ง โดยคุกกี้ของ Google Analytics จะช่วยให้ Bettingtop10 ทราบว่าท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร และช่วยให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าจะปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อพัฒนาประสบการณ์การท่องเว็บของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้จาก Google Analytics

  • วัตถุประสงค์ : _gid

ระยะเวลา : 1 วัน

  • วัตถุประสงค์ : _ga

ระยะเวลา : 2 ปี

  • วัตถุประสงค์ : _gat

ระยะเวลา : 1 นาที

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์สถิติ เพื่อเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจในการดำเนินแผนการทางธุรกิจและปรับปรุงการให้บริการ

โดยคุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลและดำเนินการดังนี้

  • ข้อมูลด้านแหล่งที่มา: ข้อมูลประเภทนี้จะระบุว่าผู้ใช้งานแต่ละคนเข้าถึงเว็บไซต์จากแหล่งใด เช่น Google Search หรือลิงก์ภายนอกอื่น ๆ
  • ข้อมูลด้านพฤติกรรม: ข้อมูลประเภทนี้จะระบุว่าผู้ใช้งานแต่ละคนใช้เวลาบนเว็บไซต์นานเท่าไหร่ เข้าชมหน้าเว็บใด เข้ามาถึงเว็บในหน้าเว็บใด บันทึกหรือรับชมเนื้อหาส่วนใดบ้าง
  • ข้อมูลด้านเนื้อหา: ข้อมูลประเภทนี้จะระบุว่าผู้ใช้งานแต่ละคนเข้าถึงเนื้อหาส่วนใด เป็นบทวิเคราะห์หรือคำทำนายผลกีฬา
  • ดำเนินการทดสอบ A/B Test เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในคุกกี้ Google Analytics โปรดศึกษาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Google Analytics

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์

อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ท้ังหมด หรือส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของท่านเหนือข้อมูลของท่านเอง ตัวตนของเรา และวิธีติดต่อเรา ท่านสามารถเยี่ยมชมของเราได้ที่นี่

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

ทางเราจะพิจารณาทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้นี้และปรับปรุงนโยบายตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ หากท่านต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของเรา โปรดเข้าชมเว็บไซต์นี้

ประกาศ เมื่อ เดือนพฤษภาคม 2565

  • Bettingtop10
  • นโยบายการใช้คุกกี้