Việc cần làm trước khi cá cược thể thao ảo có mặt ở Louisiana

Theo Chủ tịch Ủy ban kiểm soát trò chơi, có thể mất ít nhất một năm trước khi cá cược thể thao ảo có mặt ở Louisiana.

Việc cần làm trước khi cá cược thể thao ảo xuất hiện ở Louisiana

Một đề xuất cho phép việc chơi game thể thao ảo được thông qua tại 47 giáo xứ ở Louisiana, bao gồm hai giáo xứ địa phương.

Calcasieu và Cameron đều đã thông qua các biện pháp trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba. Đề xuất hợp pháp hóa cá cược thể thao ảo được đề xuất trên các trang web như FanDuel và Draft Kings.

Ronnie Jones, chủ tịch Ủy ban kiểm soát trò chơi của Louisiana, nói rằng hội đồng quản trị, cơ quan lập pháp Louisiana và ngành thể thao ảo phải đưa ra các biện pháp trước khi cá cược thể thao ảo được giới thiệu.

Một dự luật có thể sẽ được giới thiệu trong phiên lập pháp mùa xuân, theo đó sẽ áp dụng phí hoặc thuế, ủy ban trò chơi sẽ phải thiết lập các quy tắc và quy định và ngành thể thao ảo sẽ phải thiết lập các tham số địa lý cho các giáo xứ bầu chọn có.

“Có hai hoặc ba lộ trình song song khác nhau mà mọi thứ sẽ diễn ra,” Jones nói. “Tôi ngờ rằng đến gần cuối năm 2019 mọi thứ mới có khả năng đi vào hoạt động.”

“Trong khi việc định vị địa lý có thể tốn kém cho ngành công nghiệp, công nghệ này đã có sẵn và đã được triển khai ở các khu vực khác, như New Jersey, Jones nói.

“Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một chuyến đi thú vị dành cho chúng tôi và những người đã ủng hộ cho điều này sẽ có cơ hội để tham gia trò chơi,” Jones cho biết.

Tags:


About the AuthorComments are closed.


Back to Top ↑