Kế hoạch đặt cược là gì (Phần 6)

pahona
Bởi: pahona
HỆ THỐNG MARTINGALE (tiếp) Xem xét một ví dụ một lần nữa trong đó đơn vị cá cược cơ sở của bạn là 5 đô la. Nếu bạn tiếp tục thua lỗ chín lần liên tiếp, cược thứ 10 của bạn sẽ là 2.560 đô la Mỹ, một con số đáng kinh ngạc! Kiểm tra

Kế hoạch đặt cược là gì (Phần 5)

pahona
Bởi: pahona
HỆ THỐNG MARTINGALE Có lẽ phổ biến nhất trong tất cả các kế hoạch đặt cược thay đổi là hệ thống Martingale. Đây là một hệ thống tiến triển tiêu cực có nghĩa là bạn sẽ giảm tiền cược khi bạn thắng và bạn sẽ tăng tiền cược khi bị thua.Nếu bạn muốn
BACK TO TOP