Dự luật cho phép thể thao ảo tại Alabama được phê duyệt

Dự luật cho phép thể thao ảo tại Alabama được phê duyệt

pahona
Bởi: pahona
Một dự luật cho phép các công ty thể thao ảo trực tuyến cung cấp trò chơi cho người chơi ở Alabama đã nhận được chấp thuận hôm nay tại ủy ban Thượng viện của tiểu bang Alabama.
BACK TO TOP