Valve đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho ‘Dota Underlords”

pahona
Bởi: pahona
Giải đấu thể thao điện tử mang tính bước ngoặt của Dota, The International, đang đến rất nhanh, nhưng một số tin tức lớn từ MOBA của Valve dường như đã xuất hiện. Đơn đăng ký nhãn hiệu cho ‘Dota Underlords” đã được Valve nộp vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 và được chấp
BACK TO TOP