Độituyểnhạtgiống Anh

FIFA xác nhận áp dụng hệ thống đội hạt giống cho World Cup 2018

pahona
Bởi: pahona
FIFA đã xác nhận rằng các đội hạt giống sẽ được tính theo xếp hạng tháng 10 năm nay. Điều đó nghĩa là chủ nhà Nga, hiện đang xếp thứ 64, và 7 đội xếp đầu sẽ được cho vào nhóm 1. 24 độ còn lại sẽ chia đều vào 3 nhóm, lần lượt theo
BACK TO TOP