Didier Drogba từ giã sự nghiệp thi đấu

Didier Drogba từ giã sự nghiệp thi đấu

pahona
Bởi: pahona
Huyền thoại Chelsea Didier Drogba vừa xác nhận việc từ giã sự nghiệp thi đấu, kết thúc 20 năm tuyệt vời.
BACK TO TOP