Delta bước chân sâu hơn vào ngành công nghiệp thể thao ảo

Delta bước chân sâu hơn vào ngành công nghiệp thể thao ảo

pahona
Bởi: pahona
Delta mở rộng dấu ấn của mình trong lĩnh vực thể thao ảo béo bở với việc mua cổ phần thiểu số trong doanh nghiệp thể thao ảo hàng ngày lớn thứ hai của Ấn Độ.
BACK TO TOP