Clarence Seedorf: Manchester United cần phải kiên nhẫn với Jose Mourinho trong thời đại sau Fergie

Clarence Seedorf: Manchester United cần phải kiên nhẫn với Jose Mourinho trong thời đại sau Fergie

pahona
Bởi: pahona
Huyền thoại người Hà Lan, Clarence Seedorf tuyên bố rằng Manchester United vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp và nên tiếp tục kiên nhẫn với huấn luyện viên Jose Mourinho.
BACK TO TOP