Những người ủng hộ hiện tại có thể đổ nhiều tiền hơn vào nền tảng thể thao ảo HalaPlay - BettingTop10 VN

Những người ủng hộ hiện tại có thể đổ nhiều tiền hơn vào nền tảng thể thao ảo HalaPlay

pahona
Bởi: pahona
Công ty khởi nghiệp thể thao ảo có trụ sở tại Mumbai – Halaplay Technologies Pvt. Ltd phù hợp để có được 5 triệu đô la Mỹ (40 triệu rupee) trong vòng tài trợ Series A, hai người có quyền phát triển chia sẻ với TechCircle. Các nhà đầu tư hiện tại Kae Capital và
BACK TO TOP