Các nền tảng thể thao ảo có thể có triển vọng lớn với blockchain

Các nền tảng thể thao ảo có thể có triển vọng lớn với blockchain

pahona
Bởi: pahona
Với số lượng người chơi thể thao ảo tại Bắc Mỹ gần vượt qua 60 triệu người, và ngành công nghiệp này được cho trị giá hơn 7 tỷ đô la Mỹ, các trò chơi thể thao ảo rõ ràng đang trên đà tăng.
BACK TO TOP