Riot tiết lộ lịch trình tung bản vá của Liên Minh Huyền Thoại trong thời gian còn lại của năm 2019

Riot tiết lộ lịch trình tung bản vá của Liên Minh Huyền Thoại trong thời gian còn lại của năm 2019

pahona
Bởi: pahona
Riot Games đã lên kế hoạch chi tiết cho thời gian còn lại của năm 2019 bằng cách tiết lộ lịch trình vá lỗi Liên minh huyền thoại lên đến Bản vá 9.23.
BACK TO TOP