Ashley Cole: Phản ứng dữ dội của người hâm mộ Arsenal khi anh gia nhập Chelsea vẫn còn ảnh hưởng đến anh

Ashley Cole: Phản ứng dữ dội của người hâm mộ Arsenal khi anh gia nhập Chelsea vẫn còn ảnh hưởng đến anh

pahona
Bởi: pahona
Ashley Cole nói rằng anh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Arsenal xung quanh việc chuyển nhượng từ câu lạc bộ này đến Chelsea hồi năm 2006. Cole , cầu thủ đã gia nhập Arsenal từ hồi 9 tuổi, đã chuyển đến London với thông
BACK TO TOP