Amazon chấm dứt việc phát triển trò chơi thể thao ảo Breakaway

Amazon chấm dứt việc phát triển trò chơi thể thao ảo Breakaway

pahona
Bởi: pahona
Studio trò chơi nội bộ của Amazon đã chấm dứt việc phát triển Breakaway, trò chơi thể thao ảo cạnh tranh về các anh hùng (brawler) được Amazon Game Studios công bố hồi năm 2016. Trong một tuyên bố đăng trên Reddit, các nhà phát triển đã thông báo rằng trò chơi này “không còn
BACK TO TOP