Cổ đông Arsenal, Alisher Usmaonv chấp nhận đề xuất của đối thủ Stan Kroenke đối với câu lạc bộ

Cổ đông Arsenal, Alisher Usmaonv chấp nhận đề xuất của đối thủ Stan Kroenke đối với câu lạc bộ

pahona
Bởi: pahona
Cổ đông của Arsenal, ông Alisher Usmanov cho biết ông sẽ chấp nhận đề xuất của đối thủ Stan Kroenke mua lại cổ phần của ông với giá 550 triệu bảng Anh và nắm hoàn toàn quyền kiểm soát  câu lạc bộ.
BACK TO TOP