#runandtalk – Chương trình “chạy và trò chuyện” của Liên đoàn điền kinh Anh

Trong tuần của Ngày Sức Khỏe Tinh Thần Thế Giới, Liên đoàn điền kinh Anh và tổ chức từ thiện Mind đang khuyến khích mọi người cùng “chạy và trò chuyện” để cải thiện sức khỏe tinh thần của họ.

#runandtalk

Mọi người được khuyến khích chạy từ một dặm trở lên và nói chuyện cùng với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hay những người cùng chạy khác.
Chương trình này được hỗ trợ bởi 200 tình nguyện viênlàm Đại sứ sức khỏe tâm thần từ Liên đoàn điền kinh Anh và các nhóm, câu lạc bộ thành viên.
Đó là những tổ chức chạy ở các câu lạc bộ thuộc Liên đoàn điền kinh Anh và các nhóm trong tổ chức Run Together.
Tuy nhiên, bạn có thể chọn khoảng cách và địa điểm phù hợp với mình. Bạn thậm chí không cần chạy trên cả quãng đường – đi bộ và chạy bộ cũng đều được chấp nhận.
Mục đích của chiến dịch #runandtalk là cải thiện sức khỏe tâm thần thông qua môn chạy tại Anh bằng cách:
Để mọi người nói về sức khỏe tâm thần, chia sẻ những kinh nghiệm của họ và loại bỏ sự kì thị;
Nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe tâm thần;
Giúp đỡ những người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần hoạt động cơ thể thông qua việc chạy, dù cho đó là giúp họ bắt đầu, trở lại hay là tiếp tục chạy.
Chương trình này hoạt động như thế nào?
1)  Đăng ký trên trang sự kiện của Facebook.
2)  Đánh dấu những người khác để nói với họ về chương trình và khuyến khích cùng tham gia.
3)  Chạy một dặm hoặc hơn trước ngày 14 tháng Mười ở thời điểm và địa điểm mà bạn chọn – có thể cùng với bạn bè hay gia đình, hoặc tham gia vào một trong những tổ chức chạy của một câu lạc bộ trong Liên đoàn điền kinh Anh hoặc nhóm chạy của Run Together trong danh sách liệt kê tại trang sự kiện của chương trình trên Facebook.
4)  Nếu bạn muốn, hãy đeo một “thẻ lý do” để cho mọi người biết bạn đang chạy vì ai?, vì cái gì?, hay vì sao bạn chạy? (ví dụ “mối lo ngại”, “mẹ tôi”, “để phá bỏ sự kì thị” …). Những thẻ này có thể được tải về và in ra từ trang sự kiện Facebook.
5)  Nếu bạn muốn, tải lên một bức ảnh lên mạng xã hội và trên trang sự kiện sử dụng tấm bảng #runandtalk ở cuối mỗi chặng chạy của bạn để cho mọi người biết bạn đã tham gia (thêm tên của câu lạc bộ, nhóm, tổ chức hay gia đình mà bạn đang chạy cùng nếu bạn thích). Bạn có thể tải về và in ra từ trang sự kiện.
6)  Nói về chương trình này trên mạng xã hội cùng với #runandtalk.
Ai có thể tham gia?
Tất cả mọi người. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Sbobet thì  các tổ chức chạy có giới hạn tuổi tối thiểu và họ sẽ kiểm tra thông tin của bạn nếu bạn muốn gia nhập.Có phải là tôi phải có vấn đề về sức khỏe tinh thần thì mới được tham gia không?Không. Cứ trong bốn người thì có một người có vấn đề về sức khỏe tinh thần mỗi năm, và chạy sẽ giúp mọi người có một sức khỏe tinh thần khỏe mạnh hơn.


About the AuthorComments are closed.


Back to Top ↑