Khuyến mãi M88: Hoàn tiền đặc biệt tại thể thao M88 lên tới 22,888,000 VND

Chương trình khuyến mãi hoàn tiền đặc biệt khi gửi tiền tại thể thao M88 với giá trị hoàn tiền lên tới 22,888,000 VND. Chương trình áp dụng với các nội dung cụ thể như sau:

Khuyến mãi M88: Hoàn tiền đặc biệt tại thể thao M88 lên tới 22,888,000 VND

 • Thời gian khuyến mãi: Từ 16/07/2018 đến 31/07/2018
 • Đối tượng khuyến mãi: Tất cả các thành viên Việt Nam, tham gia đăng ký bằng tiền tệ VND
 • Nội dung khuyến mãi: Các thành viên khi gửi tiền tại thể thao/m thể thao có tổng tiền gửi trung bình và mức hoàn trả tiền đặc biệt tương ứng như sau ( tổng tiền gửi trung bình thành công = tổng tiền gửi thành công/ tổng số giao dịch gửi tiền thành công)
  Trung bình tổng tiền gửi Hoàn trả đặc biệt
  (Dựa trên Tổng tiền cược)
  Tiền thưởng tối đa
  ≥ 168,888,000 VND 0.15% 22,888,000 VND
  ≥ 68,888,000 VND 12,888,000 VND
  ≥ 28,888,000 VND 5,888,000 VND
  ≥ 2,888,000 VND 1,888,000 VND
 • Lưu ý:
  – Mức hoàn trả tiền tối thiểu là 20,000 VND
  – Thành viên cần thực hiện ít nhất 5 giao dịch gửi tiền thành công để tham gia khuyến mãi và cần thực hiện “Đổi khuyến mãi” và Xác nhận tham gia khuyến mãi trước khi thời gian khuyến mãi kết thúc.
  – Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản người chơi hợp lệ trong vòng 7 ngày làm việc tính từ thời điểm khuyến mãi kết thúc và cần trải qua ít nhất 5 vòng cược tại thể thao/m thể thao trước khi có thể rút tiền.

Tags: , ,


About the AuthorComments are closed.


Back to Top ↑